Om kreativ uttrykks terapi - kunstterapi

Om kreativ uttrykks terapi - kunstterapi

 

 

Art for Life

Livsglød - mestring - indre stillhet

Kunstterapi er en psykoterapeutisk retning. Dybdepsykologisk arbeid, om det behøves, med hjelp av kreative utrrykk. Ganske enkelt. Der hvor ord ikke finnes, eller der hvor det er kaos, kan en farge, et symbol, en form, eller et hvilket som helst kreativt uttrykk gi innsikt og oppklaring. Ressursene, gleden, latteren, lidenskapen, sinnet, sorgen, tristheten, hva det nå skulle være som er gjemt, glemt eller fortrengt. Kan hende ligger det i det ubevisste også, noe du ennå ikke har erfart eller blitt kjent med. Vi har en unik kapasitet og et stort potensiale, alle har det. Ikke alle har hatt muligheten til å få vite nettopp det.

Kunstneriske ferdigheter er ikke på noe tidspunkt nødvendig.

 

Vi flytter altså et livstema fra en indre uorden over til et fysisk og visuelt avtrykk. Det skaper en avlesbar distanse som gir rom for tolkning og forståelse.

 

De kreative uttrykkene kan bl.a arbeides fram i dialog med opplevelser og erfaringer vi får tilgang til ved drømmearbeid. Store deler av våre mentale ressurser ligger i vårt ubevisste materiale, og drømmen er en unik formidler.

 

Meditasjon kan være aktuelt for å støtte prosessene og gi utvidet tilgang til eksistensiell aksept, sentrering og indre stillhet.

 

Kreativ uttrykksterapi - kunstterapi er en aktiv terapi form som gir mental og fysisk avspenning, våkenhet og oppmerksomhet.

Din kreative ressurs - din innsikt

Terapiformen er basert på C.G Jungs dybdepsykologi og livsholdning. Jung var sveitsisk psykiater og grunnla den analytiske psykologien. C.G. Jung arbeidet bl.a ut i fra sin teori om menneskets iboende kreative ressurs som omdreingingsaksen mellom det ubevisste og det bevisste nivået i psyken. Metoden kombinerer moderne vestlig psykologi med østlig orientering tilpasset vestlig kulturforståelse.

 

Hva er ditt livstema, din utfordring, din ressurs?

Vil du vite mer?

 

Du er velkommen til å sende mel på fb og telefon, sende mail og ringe

 

 

Lenker til informasjon om metoden:

 

www.kunstterapi.net (om metoden og utdannelsen) https://sml.snl.no/kunstterapi (store medisinske leksikon) https://tidsskriftet.no/article/1603779/

(tidsskriftet for den norske legeforening - klinisk studie ved Sanderud sykehus)

www.alternativ.no/art/?id=869

(Vibeke Skov - doktoravhandling i kunstterapi)

 

 

Kreativ uttrykksterapi kan brukes

 

- selvutviklende

 

- spesialpedagogisk

 

- terapeutisk

Copyright © All Rights Reserved